Συντάκτης: Σαραντάκης Βαλάντης

Ανθρωπολογική περιγραφη των Πομάκων

Οι Πομάκοι αποτελούν τους γηγενείς κατοίκους της ορεινής Θράκης.Δεν έχουν καμία σχέση με τους Οθωμανούς Τούρκους. Αυτό αποδεικνείετε αν μελετήσει κάποιος τους Πομάκους ανθρωπολογικά. Ως προς το παρουσιαστικό, το κυρίαρχο γνώρισμα των Πομάκων είναι...

Συνοπτική ιστορία Τουρκικής σημαίας

Ο όρος ημισέληνος στα Ελληνικά είναι λανθασμένος, αφού το σύμβολο δεν απεικονίζει «μισό» φεγγάρι, αλλά το ένα τέταρτο αυτού. Πιο σωστός θα ήταν ο όρος «αμφίκυρτος σελήνη». Επειδή όμως έχει καθιερωθεί, έστω και λανθασμένα...

Το σαμποτάζ του Έβρου (1965)

Την άνοιξη του 1965, ή 117 Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού , πού έδρευε στην ‘Ορεστιάδα, απέστειλε στο Κιλκίς 23 αυτοκίνητα τύπου «Τζαίημς» (GMC), αρκετά από τα όποια έμειναν στο δρόμο από διάφορες βλάβες, οφειλόμενες κυρίως...

Μάχη Οχυρού Νυμφαίας

Από την 28η Οκτωβρίου 1940 στα απόκρημνα και χιονισμένα βορειοηπειρώτικα βουνά, η Ελλάδα έδινε έναν άνισο, αλλά νικηφόρο αγώνα εναντίον της Ιταλίας. Ο Χίτλερ, από την αρχή του πολέμου είχε καταλάβει ότι, ο σύμμαχος...

Η Στρατιά του Έβρου κατά την Συνδιάσκεψη της Λωζάννης

Μετά την ήττα των Ελλήνων στην Μικρά Ασία, στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1922, η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στη Θράκη απέκτησε μεγάλη σημασία – σημασία που αναγνώρισε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Lord Curzon...

Η τριχοτόμηση της ενιαίας Γεωγραφικής Θράκης.

Τον 19ο αιώνα η Θράκη κατέχει την ενιαία γεωγραφική της θέση. Με τον Ρωσσοτουρκικό πόλεμο του 1877 οι Ρώσσοι έφθασαν έξω από την Κωνσταντινούπολη. Στον Άγιο Στέφανο υπογράφεται η ομώνυμος συνθήκη στις 3 Μαϊου...

Σαπαίοι

Ελέγοντο και Σάπαι και Σίπιοι. Εκαλούντο δε, κατά τον Στράβωνα, κατά την παναρχαίαν εποχήν Σίντιες, έπειτα ωνομάσθησαν Σιντοί, κατόπιν Σάϊοι και τελευταίον Σαπαίοι. Οι Σιντοί ή Σίντιες μνημονεύονται ως οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Σαμοθράκης,...

Δόβηρες – Μύγδονες

Δόβηρες Μικρά μεν, πλην πολεμική Θρακική φυλή, κατοικούσα γειτονικώς και νοτίως των Παιόνων. Την φυλήν αυτή ο Μεγάβαζος δεν μπόρεσε να καθυποτάξη,όπως και τους Αγριάνας Οδόμαντας και τους κατοικούντας περί την Πρασιάδα λίμνην. Οι...

Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης

Οι τρεις εβδομάδες πριν την αρχή της Σαρακοστής ονομάζονται Προφωνή, Κρεατινή και της Τυροφάγου.Στο μέσο της Κρεατινής εβδομάδας βρίσκεται η Τσικνοπέμπτη, κατά την οποία παραδοσιακά καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα κρέατος, εν είδει προετοιμασίας για τη...

Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου τα «Γνάφαλα»

Τρεις γενιές τώρα η Οικογένεια Μπουρουλίτη με μεράκι μαζεύει και συντηρεί αντικείμενα που κρατάνε ζωντανή την παράδοση του τόπου μας. Με κίνητρο την αγάπη για το Σουφλί και την ιστορία του, δημιουργήσε τα «Γνάφαλα»...