Κατηγορία: – Δημοτικά Τραγούδια

Δω στα λιανοχορταρούδια

Δω στα λια- κι αμάν αμάν, δω στα λιανοχορταρούδια. Δω στα λιανοχορταρούδια, τι τρανός χορός θα γένει. Σαν γαϊτά- κι αμάν αμάν, σα γαϊτάνι θα παγαίνει. Σαν γαϊτάνι θα παγαίνει, πέντε πέρδικες πετούσαν. Μες...

Στέργιους πισμάνιψι

Κρουν τα νταούλια μωρί Στέργιου μ΄ κρουν κι τα βιολιά κρουν τα νταούλια μωρί Στέργιου μ΄ κρουν κι τα βιολιά Πάπούς μι την κόκκινη σαλβάρα πάπούς χορεύει μπροστά πάπούς μι την κόκκινη σαλβάρα πάπούς...

Σας παρακαλώ κορίτσια

Σας παρακαλώ κουρίτσια, μη χτυπάτε μη βροντάτε, σας παρακαλώ κουρίτσια, μη χτυπάτε μη βροντάτε. Μη χτυπάτε μη βροντάτε, θα ξυπνήσετε τον καλό μου. Θα ξυπνήσετε τον καλό μου, τον καλό τον γιαουκλό μου, θα...

Οι χοροί της Θράκης

Οι χοροί της Θράκης παρουσιάζονται πλούσιοι σε αριθμό και εντυπωσιακοί στο τρίπτυχο κίνηση, λόγος, μελωδία. Η ιδιάζουσα ακόμη συμμετρία κινήσεων του σώματος, σε συνδυασμό με συντονισμένα στην ίδια οξύτητα από τους χορευτές ζωηρά επιφωνήματα,...