Ιστορία των Μάρηδων

Οι Μάρηδες είναι μια μικρή ομάδα Θρακών (κάπου 17.000 πρόσωπα) που ζουν στην περιοχή του βόρειου Έβρου, σκορπισμένοι σε 13 χωριά, έχουν όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ένα χωριστού φύλου, με δική τους ενδυμασία και γλωσσικά ιδιώματα. Δεν υπάρχει επίσημοι εκδοχή, γιατί ονομάζονται έτσι απλά κυκλοφορούν διάφορες εκδοχές για την ονομασία τους αυτή. Μία από αυτές τους θέλει απογόνους του αρχιερέα Μάρωνα, ενώ μία άλλη ισχυρίζεται ότι η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «μαρμαίρω» που θα πει λάμπω, κάτι που έχει άμεση σχέση με τις παραδοσιακές τους φορεσιές οι οποίες κυριολεκτικά λάμπουν από τα στολίδια.
Οι Μάρηδες, λοιπόν, είναι ένα θρακικό φύλο που κατοικεί σε 13 χωριά της κοιλάδας του Ερυθροποτάμου, παραποτάμου του Έβρου.
Περήφανοι για την καταγωγή τους οι Μάρηδες διατηρούν ακόμη και σήμερα στοιχεία της παράδοσής τους. Στα δεκατρία χωριά των Μάρηδων λειτουργούν πολιτιστικοί σύλλογοι και όλοι μαζί ίδρυσαν το 2002 την Ένωση Συλλόγων Μάρηδων, της οποίας ο ρόλος είναι καθαρά συντονιστικός μεταξύ των συλλόγων.
Τα δεκατρία χωριά των Μάρηδων βρίσκονται στο Βόρεια Έβρο και εξ αυτών τα περισσότερα βρίσκονται στην κοιλάδα του Ερυθροπόταμου και τα άλλα στην περιοχή της Ορεστιάδας. Τα χωριά αυτά είναι Στέρνα, Νεοχώρι, Παταγή, Αμπελάκια, Ποιμενικό, Σιτοχώρι, Μάνη, Καρωτή, Κυανή, Κουφόβουνο, Ασβεστάδες, Βρυσικά και Ασπρονέρι. «Αυτά τα χωριά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Ίδια καταγωγή, κοινή ιστορία, κοινή νοοτροπία, κοινά ήθη και έθιμα, κοινή φορεσιά, η οποία σημειωτέον είναι μοναδική και δεν απαντάται πουθενά στον κόσμο.

Η κοινωνία των Μάρηδων ήταν κλειστή. «Μέχρι και το 1950 δεν αντάλλασσαν γαμπρούς και νύφες με τα άλλα χωριά. Για παράδειγμα, στο Νεοχώρι δεν έπαιρναν ούτε έδιναν νύφη για να μη χαλάσει η ράτσα. Σκεφτείτε ότι το 1920 ή το 1930  κάποιος του οποίου πέθαινε η γυναίκα νέα πήγε από το Νεοχώρι, και τότε γνωρίζετε ότι δεν υπήρχαν παρά μόνο άλογα και βόδια για μετακινήσεις, στην Κυανή ή το Ασβεστάδες για να πάρει γυναίκα για να μη χαλάσει η φυλή».

http://www.paratiritis-news.gr/article_1st_page.php?id=16:359