Οι Επαναστάσεις Των Θρακών Εναντίων Των Ρωμαίων

Άγνωστες είναι στους περισσότερους νεοέλληνες οι μικρές ή μεγάλες εξεγέρσεις των Ελλήνων κατά των Ρωμαίων.Και όμως σε κάθε γωνιά της σκλαβωμένης τότε Ελληνικής γής, οι πρόγονοί μας δημιουργούσαν προβλήματα στις Ρωμαικές λεγεώνες με μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις.Οι Θράκες, ανυπότακτοι από την φύση τους και ανεξάρτητοι δεν ανεχόταν την ρωμαική κατοχή.

Την Θράκη, που εκτεινόταν από το Αιγαίο μέχρι και πέρα από τον Δούναβη και από τον Όλυμπο έως και την χερσόνησο της Κριμαίας, την είχαν διαιρέσει σε 14 στρατηγίες.Από τις πρώτες επαναστάσεις μετά από αυτήν του Σπάρτακου και των δούλων το 73 – 71 π.Χ., έχουμε την επανάσταση της θρακικής φυλής των Βέσσων που με ηγεμόνα τον Ραβόκεντο, συγκρούστηκαν με τους Ρωμαίους του στρατηγού Λέυκιου Καλπουρνίου Πείσωνος το 25 π.Χ. Οι Βεσσοί υπήρξαν ένας από τους αρχαιότερους θρακικούς λαούς και ήταν μετά τους Οδρύσες,οι πλέον ισχυρότατοι.Κατοικούσαν στην περιοχή του Ανου Έβρου μεταξύ Ροδόπης και Αίμου.Ανήκαν στην φυλή των Σατρών και ήταν πολεμικότατοι. Δεν υποτάχθηκαν στον Ξέρξη παραμένοντας ελεύθεροι. Κύριες πόλεις τους ήταν οι Βησσαπάρα και Βηλαιδηπάρα.

Τον 1ο π.Χ. αιώνα κυριάρχησαν σε όλες τις θρακικές φυλές αφού νίκησαν τους Οδρύσες. Οι εμφύλιες διαμάχες όμως αυτές, αδυνάτισαν τις θρακικές φυλές και έτσι οι Ρωμαίοι στρατηγοί Λούκουλος, Αμμιανός Μαρκελίνος, Πικίνιος, Κράσος και τέλος ο Λεύκιος Πείσων τους καθυπέταξαν και μετέτρεψαν την Θράκη σε Ρωμαική επαρχία.Στην τελευταία επανάστασή τους ο ηγεμόνας Ραβόκεντος σκοτώθηκε από τον Λεύκιο Πείσωνα.

Όμως μεγαλύτερη ήταν η επανάσταση των τριών θρακικών φυλών Οδρυσών, Κοιλαληδών και Δίων που έγινε ένα χρόνο νωρίτερα, το 26π.Χ.όταν αυτοκράτωρ στη Ρώμη ήταν ο Τιβέριος.Με ηγεμόνα τον Τάρσα οι ενωμένοι θράκες πολέμησαν κατά του βασιλέως των Οδρυσών Ροιμητάλκου Β’ που ήταν σύμμαχος των Ρωμαίων.Οι Ρωμαίοι με στρατηγό τον Ποππαίο Σαβίνο, μετά από σκληρές συγκρούσεις νίκησαν τους Θράκες, οι οποίοι με τον ηγέτη τους,Τάρσα προτίμησαν να αυτοκτονήσουν παρά να παραδοθούν. Μόνο ο στρατηγός Δίνις  αιχμαλωτίστηκε προτού προλάβει να αυτοκτονήσει.

Κατά τα τέλη του 1ου π.Χ. αιώνα υπετάγησαν μετά από σκληρές μάχες και οι Δάρδανοι. Ο πολεμικότατος αυτός λαός των Θρακών εκρωμαίσθηκε πλήρως. Μετά δυόμισι αιώνες από την Ρωμαική υποδούλωσή τους είχαν και δικό τους αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτωρ Κλαύδιος ο Β’ (268-270 μ.Χ.) ήταν Δάρδανος.

Οι μικροεξεγέρσεις των Θρακών κράτησαν μέχρι την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και την μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαικής αυτοκρατορίας στο παλιό Βυζάντιο.Οι θράκες τότε πρωταγωνίστησαν αφού ο κύριος κορμός της αυτοκρατορίας ήταν η Θράκη και η πρωτεύουσα αυτής στην Θράκη βρισκόταν. Μάλιστα ολόκληρη δυναστεία Βυζαντινών αυτοκρατόρων ήταν Θρακικής καταγωγής. Πρόκειται για την Μακεδονική Δυναστεία.

πηγή http://www.politis-thrakis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1201&Itemid=28