Κατηγορία: Θρακικές φυλες

Βισάλτες

Οι Βισάλτες ήταν αρχαίος λαός της ανατολικής Μακεδονίας, δεξιά του κάτω Στρυμόνα, Θρακικής καταγωγής. Ο Ηρόδοτος αναφέρει για την περιοχή «Ειη δέ Παιονίη επί τω Στρυμόνι ποταμώ πεπολισσμένη» (Ηροδ Υ,13).Ο Βισάλτης ήταν γιος του...

Βρύγες

Η ονομασία “Βρύγες ” σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη ” Φρύγες “. Το όνομα “Βρύγες” είναι ενδεχόμενο να συσχετίζεται τόσο με το όνομα του Αργείου βασιλέα Φορωνεύς όσο και με την ίδια την ονομασία...

Πίερες

Προελληνικό Θρακικό φύλο που αρχικά κατοικούσε στην περιοχή της Μακεδονίας νότια του ποταμού Αλιάκμονος. Κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, με την άφιξη του ελληνικού φύλου των Μακεδόνων, μετανάστευσαν στην περιοχή ανατολικά του ποταμού Στρυμόνος...

Δαρδάνιοι ή Δάρδανοι

Από την Ηλέκτρα την κόρη του Άτλαντος (Η Ηλέκτρα ήταν μια από τις Πλειάδες. Μητέρα της η Πλειόνη, η κόρη του Ωκεανού.), και τον Δία γεννήθηκαν δυο παιδιά, ο Ιασίων και ο Δάρδανος. Ο...