Ετικέτα: Ελιά

Tύμβος Ελιάς-Σπηλαίου

Πρόκειται για τύμβο των ιστορικών χρόνων που έχει κατασκευαστεί στη θέση ενός προϋπάρχοντος προϊστορικού οικισμού με διάρκεια ζωής από τη νεολιθική εποχή ως την πρώιμη εποχής σιδήρου. Από το χώρο αυτό προέρχονται λίθινα εργαλεία,...