Ετικέτα: Λουτρά

Το χάνι του Γαζί Έβρενού Πασά

Στα Λουτρά σώζεται, σε αρκετά καλή κατάσταση, ένα από τα πιο σημαντικά και πρώιμα Οθωμανικά μνημεία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια. Είναι το χάνι του Γαζί Έβρενού Πασά που...