Χάρτης Ν.¨Εβρου

Ο Νομός Έβρου, το πιο ακριτικό σημείο της Ελληνικής Επικράτειας, είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της Θράκης. Συνορεύει: Δ με το Ν. Ροδόπης και τη Βουλγαρία, Β με τη Βουλγαρία, ΒΑ και Α με την Ευρωπαϊκή Τουρκία και Ν βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος.
Στο Ν. Έβρου συμπεριλαμβάνεται και το νησί Σαμοθράκη, που βρίσκεται ΒΑ από τη Λήμνο και απέναντι από τις εκβολές του ποταμού Έβρου. Πρωτεύουσα έχει την Αλεξανδρούπολη που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Θράκης.
¨Έχει έκταση 4242 km2 και πληθυσμό 149354 κατοίκων (απογραφή 2001).Ο Έβρος είναι ένας νομός πεδινός αφού μόνο το 10,3% είναι ορεινοί όγκοι, έναντι των εκτεταμένων πεδιάδων που καταλαμβάνουν το 62,4% της έκτασης του. Όπως είναι φυσικό ένα μεγάλο μέρος τους καλλιεργείτε, καθώς υπάρχουν τα πλούσια νερά του ποταμού Έβρου, των παραποτάμων του και πλήθος αρδευτικών καναλιών.

Χάρτης Νομού Έβρου