Σαραντάκης Βαλάντης on Μάρτιος 12th, 2011

Ελέγοντο και Σάπαι και Σίπιοι. Εκαλούντο δε, κατά τον Στράβωνα, κατά την παναρχαίαν εποχήν Σίντιες, έπειτα ωνομάσθησαν Σιντοί, κατόπιν Σάϊοι και τελευταίον Σαπαίοι. Οι Σιντοί ή Σίντιες μνημονεύονται ως οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Σαμοθράκης, ο δε Όμηρος τους αναφέρει ως κατοίκους της Λήμνου. Πρώτος εκ των αρχαίων ο ιστορικός Ελλάνικος εθεώρησε τους Σίντιας της Λήμνου […]

Continue reading about Σαπαίοι

Σαραντάκης Βαλάντης on Μάρτιος 12th, 2011

Δόβηρες Μικρά μεν, πλην πολεμική Θρακική φυλή, κατοικούσα γειτονικώς και νοτίως των Παιόνων. Την φυλήν αυτή ο Μεγάβαζος δεν μπόρεσε να καθυποτάξη,όπως και τους Αγριάνας Οδόμαντας και τους κατοικούντας περί την Πρασιάδα λίμνην. Οι Δόβηρες έφθαναν και μέχρι το Παγγαίο. Μύγδονες Γείτονες των Δοβήρων, κατοικούσαν βόρεια της λίμνης Βόλβης , εξαιτίας αυτων η περιοχή ωνομάσθη […]

Continue reading about Δόβηρες – Μύγδονες

Σαραντάκης Βαλάντης on Μάιος 9th, 2009

Θρακικός λαός που κατοικούσε κατά την αρχαιότητα στην χώρα του πάνω ¨Εβρου. Σύμφωνα με την μυθολογία πρώτος τους ήταν ο Ορφέας. Στην ιστορία εμφανίζονται το 513π.χ με πρώτο βασιλιά τον Τήρη, ο οποίος εκστράτευσε εναντίον των Σκυθών και άλλων θρακικών φυλών και άπλωσε την κυριαρχία του μέχρι τον εύξεινο πόντο. Τον διαδέχτηκε ο γιος του […]

Continue reading about Οδρύσες

Σαραντάκης Βαλάντης on Μάιος 1st, 2009

Αρχαίος λαός που κατοικούσε στην Ηδωνίδα χώρα, στη σημερινή περιοχή της Ζίχνης, Αλιστράτης και Δράμας. Οι αρχαίοι ποιητές, κυρίως οι Λατίνοι, Ηδωνούς ονόμαζαν γενικά τους Θράκες. Κυριότερες πόλεις τους ήταν η Αμφίπολη, η Ηιώνα, οι Φίλιπποι, η Φάγρη, η Απολλωνία, η Γαληψός, η Γάζωρος, η Μύρκινος κ.ά. Στην ιστορία αναφέρονται για πρώτη φορά κατά τους […]

Continue reading about Ηδωνοί

Σαραντάκης Βαλάντης on Μάιος 1st, 2009

Ελληνοθρακικός λαός που εγκαταστάθηκε αρχικά στην περιοχή του Άνω Αξιού και με τον καιρό απλώθηκε μέχρι το Στρυμόνα. Κατά τον Παυσανία, γενάρχης τους ήταν ο Παίονας, γιος του Ενδυμίωνα και αδερφός του Αιτωλού και του Επειού. Αυτός ξεκίνησε από την Ήλιδα και κατοίκησε στην περιοχή του Άνω Αξιού. Για την εγκατάσταση των Παιόνων στην περιοχή […]

Continue reading about Παίονες

Σαραντάκης Βαλάντης on Μάιος 1st, 2009

Αρχαίος θρακικός λαός που κατοικούσε αρχικά δυτικά του Στρυμόνα κα αργότερα εξαπλώθηκαν ως το Παγγαίο όρος,του οποίου τα χρυσωρυχεία εκμεταλλεύονταν μαζί με τους Πίερες και τους Σάτρες,και ανατολικότερα, στην περιοχή που ονομάζονταν Οδομαντίδα ή Οδομαντική.Αναφέρετε ότι όταν ο Αθηναίος στρατηγός Κλέωνας εκστράτευσε στην Θράκη (422π.χ) ο βασιλιάς των Οδομάντων Πόλλης ήταν πρόθυμος να στείλει στους […]

Continue reading about Οδόμαντοι

Σαραντάκης Βαλάντης on Μάιος 1st, 2009

Κατοικούσαν στην Θρακική παραλία κοντά στα ¨Αβδηρα και κοντά στην λίμνην, την οποία εξ αυτών ωνομάσθη Βιστονίς. Κατείχαν την περιοχή αυτή από τα πανάρχαια χρόνια και διεκρίθησαν μεταξύ των άλλων Θρακών σε μεταγενέστερη εποχή για τον πολιτισμό τους. Ωνομάσθησαν  Βίστονες από τον Βίστονα, τον υιόν του Κίκονος. «Βίστονες, έθνος Θρακών, από Βίστονος του Κίκονος». Ο Απολλόδωρος τους αποκαλεί […]

Continue reading about Βίστονες

Σαραντάκης Βαλάντης on Απρίλιος 30th, 2009

Οι Μαίδοι ήταν Θρακικό φύλο το οποίο κατοίκησε την πάνω κοιλάδα του Στρυμόνα περίπου τον 14ο αιώνα π.Χ.. Το 356 π.Χ. υποτάχθηκαν στον Φίλιππο τον Β’. Επαναστάτησαν αργότερα για να επανακτήσουν την ανεξαρτησία τους, αλλά η απόπειρα τους καταπνίγηκε από τον 16χρονο τότε Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος για να τους τιμωρήσει κατέστρεψε την πρωτεύου­σα τους […]

Continue reading about Μαίδοι

Σαραντάκης Βαλάντης on Απρίλιος 30th, 2009

Οι Κίκονες ήταν Θρακικός λαός που κατοικούσε στην περιοχή ανάμεσα στη Βιστονίδα λίμνη και τις εκβολές του ποταμού Έβρου.Για πρώτη φορά οι Κίκονες αναφέρονται από τον Όμηρο. Στην Ιλιάδα (Β 846) μνημονεύονται ως σύμμαχοι των Τρώων, που είχαν εκστρατεύσει με τον αρχηγό τους Εύφημο. Στην Οδύσσεια (ι 39) αναφέρονται ως το πρώτο «επεισόδιο» στις περιπλανήσεις […]

Continue reading about Κίκονες

Σαραντάκης Βαλάντης on Απρίλιος 30th, 2009

Οι Αγριάνες ή Αγρίοι ήταν ένα αρχαίο Παιονικό φύλο της Θράκης που κατοικούσε στην επάνω κοιλάδα του Στρυμόνα, μεταξύ Αίμου και Ροδόπης.Αναφέρονται από τον Θουκυδίδη ,τον Θεόπομπο , τον Αρριανό και τον Στράβωνα. Οι Αγριάνες ήταν γνωστοί ως πολεμική φυλή και ειδικότερα ως επιδέξιοι ακοντιστές. Εγκατεστημένοι σε άγονη περιοχή και ζώντας κυρίως με την κτηνοτροφία κατατάσσωνταν […]

Continue reading about Αγριάνες