Κατηγορία: Θρακικές φυλες

Σαπαίοι

Ελέγοντο και Σάπαι και Σίπιοι. Εκαλούντο δε, κατά τον Στράβωνα, κατά την παναρχαίαν εποχήν Σίντιες, έπειτα ωνομάσθησαν Σιντοί, κατόπιν Σάϊοι και τελευταίον Σαπαίοι. Οι Σιντοί ή Σίντιες μνημονεύονται ως οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Σαμοθράκης,...

Δόβηρες – Μύγδονες

Δόβηρες Μικρά μεν, πλην πολεμική Θρακική φυλή, κατοικούσα γειτονικώς και νοτίως των Παιόνων. Την φυλήν αυτή ο Μεγάβαζος δεν μπόρεσε να καθυποτάξη,όπως και τους Αγριάνας Οδόμαντας και τους κατοικούντας περί την Πρασιάδα λίμνην. Οι...

Οδρύσες

Θρακικός λαός που κατοικούσε κατά την αρχαιότητα στην χώρα του πάνω ¨Εβρου. Σύμφωνα με την μυθολογία πρώτος τους ήταν ο Ορφέας. Στην ιστορία εμφανίζονται το 513π.χ με πρώτο βασιλιά τον Τήρη, ο οποίος εκστράτευσε...

Ηδωνοί

Αρχαίος λαός που κατοικούσε στην Ηδωνίδα χώρα, στη σημερινή περιοχή της Ζίχνης, Αλιστράτης και Δράμας. Οι αρχαίοι ποιητές, κυρίως οι Λατίνοι, Ηδωνούς ονόμαζαν γενικά τους Θράκες. Κυριότερες πόλεις τους ήταν η Αμφίπολη, η Ηιώνα,...

Παίονες

Ελληνοθρακικός λαός που εγκαταστάθηκε αρχικά στην περιοχή του Άνω Αξιού και με τον καιρό απλώθηκε μέχρι το Στρυμόνα. Κατά τον Παυσανία, γενάρχης τους ήταν ο Παίονας, γιος του Ενδυμίωνα και αδερφός του Αιτωλού και...

Οδόμαντοι

Αρχαίος θρακικός λαός που κατοικούσε αρχικά δυτικά του Στρυμόνα κα αργότερα εξαπλώθηκαν ως το Παγγαίο όρος,του οποίου τα χρυσωρυχεία εκμεταλλεύονταν μαζί με τους Πίερες και τους Σάτρες,και ανατολικότερα, στην περιοχή που ονομάζονταν Οδομαντίδα ή...

Βίστονες

Κατοικούσαν στην Θρακική παραλία κοντά στα ¨Αβδηρα και κοντά στην λίμνην, την οποία εξ αυτών ωνομάσθη Βιστονίς. Κατείχαν την περιοχή αυτή από τα πανάρχαια χρόνια και διεκρίθησαν μεταξύ των άλλων Θρακών σε μεταγενέστερη εποχή για τον πολιτισμό...

Μαίδοι

Οι Μαίδοι ήταν Θρακικό φύλο το οποίο κατοίκησε την πάνω κοιλάδα του Στρυμόνα περίπου τον 14ο αιώνα π.Χ.. Το 356 π.Χ. υποτάχθηκαν στον Φίλιππο τον Β’. Επαναστάτησαν αργότερα για να επανακτήσουν την ανεξαρτησία τους,...

Κίκονες

Οι Κίκονες ήταν Θρακικός λαός που κατοικούσε στην περιοχή ανάμεσα στη Βιστονίδα λίμνη και τις εκβολές του ποταμού Έβρου.Για πρώτη φορά οι Κίκονες αναφέρονται από τον Όμηρο. Στην Ιλιάδα (Β 846) μνημονεύονται ως σύμμαχοι...

Αγριάνες

Οι Αγριάνες ή Αγρίοι ήταν ένα αρχαίο Παιονικό φύλο της Θράκης που κατοικούσε στην επάνω κοιλάδα του Στρυμόνα, μεταξύ Αίμου και Ροδόπης.Αναφέρονται από τον Θουκυδίδη ,τον Θεόπομπο , τον Αρριανό και τον Στράβωνα. Οι Αγριάνες...