Θρακικός λαός που κατοικούσε κατά την αρχαιότητα στην χώρα του πάνω ¨Εβρου. Σύμφωνα με την μυθολογία πρώτος τους ήταν ο Ορφέας. Στην ιστορία εμφανίζονται το 513π.χ με πρώτο βασιλιά τον Τήρη, ο οποίος εκστράτευσε εναντίον των Σκυθών και άλλων θρακικών φυλών και άπλωσε την κυριαρχία του μέχρι τον εύξεινο πόντο. Τον διαδέχτηκε ο γιος του Σιτάλκης στα χρόνια του οποίου το κράτος των Οδρησών έφτασε σε μεγάλη ακμή και δημιούργησε φιλικές σχέσεις με τους Αθηναίους. Η παρακμή του κράτους των Οδρησών άρχισε στα χρόνια της βασιλείας του Σεύθη, όταν αυτό χωρίστηκε σε μικρά κρατίδια. Επί Μ. Αλεξάνδρου οι Οδρύσες υποτάχθηκαν στους μακεδόνες. Το 168 π.χ περιήλθαν υπό τον έλεγχο των Ρωμαίων και αποτέλεσαν τους φρουρούς των Ρωμαϊκών κτήσεων στην Μακεδονία και Μοισία.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>