Οι Αγριάνες ή Αγρίοι ήταν ένα αρχαίο Παιονικό φύλο της Θράκης που κατοικούσε στην επάνω κοιλάδα του Στρυμόνα, μεταξύ Αίμου και Ροδόπης.Αναφέρονται από τον Θουκυδίδη ,τον Θεόπομπο , τον Αρριανό και τον Στράβωνα.

Οι Αγριάνες ήταν γνωστοί ως πολεμική φυλή και ειδικότερα ως επιδέξιοι ακοντιστές. Εγκατεστημένοι σε άγονη περιοχή και ζώντας κυρίως με την κτηνοτροφία κατατάσσωνταν συχνά ως μισθοφόροι για λογαριασμό των Οδρυσσών, των Αθηναίων, των Μακεδόνων και των Ρωμαίων. Απετέλεσαν μέρος του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου που πήρε μαζί του στην εκστρατεία κατά των Περσών, ως σώματα «ψιλών».Πόλεις της χώρας των Αγριανών αναφέρονται η Ορθόπολη και η Παρορβηλία. Ο Λάγγαρος ήταν ο διασημότερος βασιλιάς τους και φίλος του Αλέξανδρου.Υπάρχει η άποψη ότι οι σημερινοί Πομάκοι είναι απόγονοι του φύλου αυτού.

Πηγή http://el.wikipedia.org

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>