Αρχαίος θρακικός λαός που κατοικούσε αρχικά δυτικά του Στρυμόνα κα αργότερα εξαπλώθηκαν ως το Παγγαίο όρος,του οποίου τα χρυσωρυχεία εκμεταλλεύονταν μαζί με τους Πίερες και τους Σάτρες,και ανατολικότερα, στην περιοχή που ονομάζονταν Οδομαντίδα ή Οδομαντική.Αναφέρετε ότι όταν ο Αθηναίος στρατηγός Κλέωνας εκστράτευσε στην Θράκη (422π.χ) ο βασιλιάς των Οδομάντων Πόλλης ήταν πρόθυμος να στείλει στους Αθηναίους πολλούς μισθοφόρους.Αργότερα περιήλθαν στο κράτος του Φιλίππου του Β

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>