Σαραντάκης Βαλάντης on Ιανουάριος 6th, 2009

Πρόκειται για τύμβο των ιστορικών χρόνων που έχει κατασκευαστεί στη θέση ενός προϋπάρχοντος προϊστορικού οικισμού με διάρκεια ζωής από τη νεολιθική εποχή ως την πρώιμη εποχής σιδήρου. Από το χώρο αυτό προέρχονται λίθινα εργαλεία, πήλινα υφαντικά βάρη, πήλινα ειδώλια ανθρώπων και ζώων  και πολλά θραύσματα χειροποίητων αγγείων με εγχάρακτη, εμπίεστη και πλαστική διακόσμηση . Ο […]

Continue reading about Tύμβος Ελιάς-Σπηλαίου