Σαραντάκης Βαλάντης on Φεβρουάριος 27th, 2009

Η περιοχή του Κυπρίνου αποτελούσε μεγάλο σταυροδρόμι λόγω της θέσεως της στον ευρύτερο χώρο της Θράκης και λόγω διαρκών μετακινήσεων πληθυσμών και πολιτισμών. Η οριστική εγκατάσταση και δημιουργία του οικισμού Κυπρίνος χρονολογείται γύρω στο 1860. Ο πρώτος οικισμός ήταν δίπλα στις όχθες του Άρδα. Τον Μάρτη του 1931 η μεγάλη πλημμύρα του ποταμού ανάγκασε τους […]

Continue reading about Κυπρίνος