Σαραντάκης Βαλάντης on Φεβρουάριος 27th, 2009

Εύφορος τόπος, όπου εντοπίστηκαν προϊστορικές θέσεις τύπου low land που χρονολογούνται από 300 μέχρι 1000 π.Χ. Υπάρχει παλιό αλλά συντηρημένο στρατιωτικό αεροδρόμιο προς την γέφυρα του Αρδα, που συνδέει το Φυλάκιο με την Ελιά.Το όνομα του είναι μετάφραση της Τούρκικης ονομασίας Seymenli (Φυλάκιο). O οικισμός σύμφωνα με την παράδοση πρέπει να ιδρύθηκε στα μέσα του […]

Continue reading about Φυλάκιο