Σαραντάκης Βαλάντης on Ιούλιος 26th, 2008

Οι χοροί της Θράκης παρουσιάζονται πλούσιοι σε αριθμό και εντυπωσιακοί στο τρίπτυχο κίνηση, λόγος, μελωδία. Η ιδιάζουσα ακόμη συμμετρία κινήσεων του σώματος, σε συνδυασμό με συντονισμένα στην ίδια οξύτητα από τους χορευτές ζωηρά επιφωνήματα, είναι στοιχεία που προσδίδουν ξεχωριστά εντυπωσιακό χαρακτήρα στους θρακικούς χορούς.   Οι χοροί είναι κυκλικοί, αντικριστοί και μεικτοί και έχουν διάφορες […]

Continue reading about Οι χοροί της Θράκης