Σας παρακαλώ κουρίτσια,
μη χτυπάτε μη βροντάτε,
σας παρακαλώ κουρίτσια,
μη χτυπάτε μη βροντάτε.
Μη χτυπάτε μη βροντάτε,
θα ξυπνήσετε τον καλό μου.

Θα ξυπνήσετε τον καλό μου,
τον καλό τον γιαουκλό μου,
θα ξυπνήσετε τον καλό μου,
τον καλό τον γιαουκλό μου.
Τον καλό τον γιαουκλό μου,
έχω μέρες δεν τον είδια.

Έχω μέρες δεν τον είδια,
κι καμπόσες εβδομάδες,
έχω μέρες δεν τον είδια,
κι καμπόσες εβδομάδες.
Κι καμπόσες εβδομάδες,
σας παρακαλώ κουρίτσια,
σας παρακαλώ κουρίτσια,
μη χτυπάτε μη βροντάτε.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>