Εκκλησία του 17ου αιώνα με αρκετές ρωσικές εικόνες εποχής.
Βρίσκεται στο χωριό Λευκίμη.

Tags:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>