Από τυχαία ανασκαφή σε τούμπα, βρέθηκε ο πρώτος υπόγειος Θρακικός τάφος, από τα πρώιμα Ελληνιστικά χρόνια.
Κατατάσσεται σε οικογενειακό τάφο, ανάλογο των Μακεδονικών. Είναι χτισμένος με λαξευμένους γωνιόλιθους.
Ο Διάδρομος έχει διαστάσεις 2,7 Χ 1,24 μέτρα ο προθάλαμος 1,2 Χ 1,1 μέτρα. Ο θάλαμος είναι σκεπασμένος με στέγη ημικυκλικής καμάρας 2,55 Χ 2,4μέτρα. Ο τάφος χρονολογείται στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο του 4ου πχ αιώνα

Tags:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>