Ο Εκαταίος από τα Άβδηρα αναφέρεται σαν ιστοριογράφος και σαν φιλόσοφος, μαθητής του σκεπτικού Πύρρωνα. Η ζωή του τοποθετείται στα τέλη του 4ου αιώνα και στο πρώτο μισό του 3ου αιώνα. Ο Εκαταίος κατά το Διογένη το Λαέρτιο αναφέρει ότι επί πλέον οι Μάγοι φρονούσαν πως οι θεοί είναι γεννητοί, δηλαδή έχουν κάποια αρχή στο χρόνο. Να συμπληρώσουμε ότι, επειδή ο Εκαταίος ήταν ο πρώτος Έλληνας που ενδιαφέρθηκε για την ιστορία του Ιουδαϊκού λαού, μεταγενέστεροι του απέδωσαν και την πατρότητα ενός ψευδεπίγραφου έργου » Περί των Ιουδαίων» .

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>