Σαραντάκης Βαλάντης on Ιανουάριος 6th, 2009

Στο Ρήγιο έχουν αποκαλυφθεί σε δυο τύμβους κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι, συλημένοι και κατεστραμμένοι, οι οποίοι χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ. Ο τάφος του πρώτου τύμβου είναι κατασκευασμένος με πλάκες μαλακού ασβεστόλιθου, που είναι τοποθετημένες σε δυο οριζόντιες σειρές . Στην ανατολική πλευρά υπάρχει η είσοδος του τάφου με κατώφλι, παραστάδες και υπέρθυρο. Το άνοιγμα έκλεινε […]

Continue reading about Τύμβος Ρηγίου